معرفی افکار منفی تکرارشونده یک فعالیت شناختی درجازننده، مزاحم، افراطی و نسبتاً کنترل ناپذیر است که بر جنبه [...]
معرفی  تصویر از بدن، یک تصویر ذهنی است که هر فرد نسبت به تک تک و کل اعضای بدنش دارد. این تصویر پدیده ای چندبعدی [...]
معرفی عدم تحمل بلاتکلیفی یکی از عوامل چهارگانه مدل شناختی داگاس است در رابطه با علل تداوم اختلالات [...]
معرفی اهميت خواب به دليل تأثير گسترده اختلالات چرخه خواب-بيداری بر زنـدگي افراد بر کسی پوشیده نیست. كيفيت [...]
معرفی  عملكرد سالم جنسى قسمت مهمى از تجربه زندگى انسان است.  عملکرد جنسی مناسب و سالم یکی از نشانه های سلامت [...]
معرفی سلامت جنسی و عملکرد جنسی به عوامل مختلفی بستگی دارد. سازمان بهداشت جهانی، سلامت جنسی را به صورت “وضعیت [...]
معرفی اهمیت ابعاد استرس شغلی و ارزیابی آن برای ارتقای سلامت روان در محیط کار بسیار قابل توجه است. استرس شغلی [...]
معرفی: اعتیاد سازگاری و خو گیری تدریجی جسمی و روانشناختی با نوعی ماده مخدر است که منجر به وابستگی جسمی و [...]
معرفی:  دسترسی به اينترنت، پديده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بيشتری از افراد در زمره استفاده كنندگان [...]