معرفی هوش هیجانی مجموعه ای است از قابلیت ها، توانمندی ها و مهارت های غیر شناختی که توانایی فرد را برای موفقیت [...]
معرفی اختلالات خوردن با پیامدهای منفی سلامتی، از جمله فشار خون بالا، کیفیت پایین زندگی و نرخ مرگ و میر بالا [...]
معرفی  اختلالات طیف اوتیسم، شامل گروهــی از اختـلالات اسـت که با نقص در برقراری ارتبــاط اجتمـاعی و نـیز [...]
معرفی: اعتیاد سازگاری و خو گیری تدریجی جسمی و روانشناختی با نوعی ماده مخدر است که منجر به وابستگی جسمی و [...]
معرفی  دلبستگی برقراری نوعی رابطه است که در این رابطه هیجان، عشق و آرامش وجود دارد. به عبارت دیگر، دلبستگی به [...]
معرفی افکار خودکشی به اشتغالات ذهنی اشاره دارد که دامنه ی آن از افکار زودگذر نسبت به بی ارزش بودن زندگی و [...]
معرفی اضطراب واکنش هیجانی طبیعی بدن در برابر کشمکش ها و موقعیت های خطرناک هستند. اضطراب علایم مختلف جسمی (مثل [...]
معرفی بسیاری از کودکان با مشکلات یادگیری در مدرسه رو به رو هستند و این امر گاهی به شکست تحصیلی و تـرک تحصیل [...]
53,000 تومان
    معرفی پرخاشگری، به هر گونه رفتار عمدی اعم از کلامی و غیر کلامی گفته می شود که منجر به آسیب رساندن روان شناختی [...]