ندا محمودیان

روانشناسزوج درمانی / کوچینگ
تحصیلات
1383 - 1387
کارشناسی روان شناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اراک
1396 - 1398
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد تهران واحد غرب
دوره های تخصصی
1384 - 36 ساعت
ظرفیت سازی و اجزای وابسته آن - مرکز توانمندسازی جامعه مدنی
1385 - 100 ساعت
دوره تحلیل رفتار متقابل (TA) - موسسه بین‌المللی تحلیل رفتار متقابل (TA) استرالیا
1393 - 12 ساعت
تسهیلگری در کارگاه های آموزشی - دکتر پدرام موسوی
1400 - 15 ساعت
دوره زوج درمانی بر مبنای پذیرش و تعهد - دکتر میلاد خواجه پور
1401 - 120 ساعت
دوره جامع تربیت زوج درمانگر - دکتر اسماعیل اسدپور
فعّالیت ها و سوابق کاری
1383 - تا کنون
مدرسه فرزانگان - مشاور تحصیلی
1395 - 1399
کلینیک اعصاب و روان هیربد - روانشناس و روان درمانگر
1399 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و روان درمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1401 - تا کنون
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، شماره عضویت 43544