سارا شریفی

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)
تحصیلات
1382 - 1386
کارشناسی روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد کرج
1393 - 1395
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ، دانشگاه آزاد کرج
دوره های تخصصی
1399 - 96 ساعت
رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - موسسه بینش نو-دکتر قربانی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1396 - 1401
مرکز مشاوره ی تارا - روانشناس و رواندرمانگر
1400 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1402 - 1403
انستیتو تخصصی روانکاوی تهران ، شماره عضویت