دکتر پریسا زینلی

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) / روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT)
تحصیلات
1383 - 1388
کارشناسی زيست شناسي عمومي ،
1389 - 1392
کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي ،
1395 - 1399
دکترا روان شناسي عمومي ،
دوره های تخصصی
1390 - 30 ساعت
دوره تخصصي سكس تراپي - دكتر رضايي
1391 - 45 ساعت
روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT): افسردگي اساسي، اختلال وسواسي-اجباري، اضطراب فراگير - دكتر حميدپور
1391 - 50 ساعت
دوره آزمون هاي پركاربرد روانشناختي - دكتر حميدپور
1392 - 144 ساعت
روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT): مقدماتي، نظارت باليني، افسردگي، اختلالات اضطرابي - دكتر ندا علي بيگي
1394 - 100 ساعت
دوره جامع رواندرمانگري كودك و نوجوان با رويكرد CBT - دكتر عاقبتي
1397 - 60 ساعت
رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - دكتر عليرضا طهماسب
1400 - 28 ساعت
سطح دو، اصول و مباني رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - دكتر عليرضا زرندي
1400 - 40 ساعت
سطح سه، رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - دكتر رمضاني
فعّالیت ها و سوابق کاری
1394 - 1395
كلينيك پل اميد - روانشناس و رواندرمانگر
1397 - 1399
كلينيك يارا - رواندرمانگر ISTDP
1401 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
عضویت در انجمن های علمی
- تا کنون
نظام روانشناسي ايران ، شماره عضویت 50635