دکتر نازنين عابد

روانشناسسکس تراپی
تحصیلات
1383 - 1387
کارشناسی روان شناسي باليني ، شهيد بهشتي
1388 - 1389
کارشناسی ارشد روان شناسي اجتماعي ، رويال هالووي لندن
1389 - 1391
دکترا روان شناسي ، دانشگاه لیورپول
1393 - 1395
دکترا روان شناسي ، شهيد بهشتي
دوره های تخصصی
1395 - 100 ساعت
دوره جامع تربیت درمانگر اختلالات جنسی -
فعّالیت ها و سوابق کاری
1395 - 1399
کلینیک اعصاب و روان هیربد - روانشناس و روان درمانگر
1397 - تا کنون
دانشگاه علم و فرهنگ - هیات علمی گروه روان شناسی
1399 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و روان درمانگر
1399 - تا کنون
دانشگاه علم و فرهنگ - سرپرست مرکز مشاوره
1400 - تا کنون
دانشگاه علم و فرهنگ - عضو کمیسیون بررسی موارد خاص موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی استان تهران