دکتر مهشید خزاعی

روانپزشکروانپزشکی بزرگسال / روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT)
تحصیلات
1384 - 1391
دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
1393 - 1397
دوره تخصص روانپزشکی (تخصص اعصاب و روان) ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دوره های تخصصی
1395 - 50 ساعت
زوج درمانی -
فعّالیت ها و سوابق کاری
1391 - 1392
منوجان کرمان - پزشک خانواده
1397 - 1398
ولی عصر فسا - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
1398 - تا کنون
بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
1399 - تا کنون
بیمارستان قدس قزوین - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
1400 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
عضویت در انجمن های علمی
1391 - تا کنون
نظام پزشکی ایران ، شماره عضویت 137531