دکتر مهشید الله وردی

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)
تحصیلات
1371 - 1375
کارشناسی روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی
1380 - 1382
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه الزهرا
1397 - 1401
دکترا روانشناسی ، دانشگاه علوم و تحقیقات
دوره های تخصصی
1391 - 130 ساعت
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) - آقای حسین ایمانی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1385 - 1402
دانش - روانشناس و رواندرمانگر
1394 - 1398
مرکز روانشناسی جسم و ذهن - روانشناس و رواندرمانگر
1394 - 1397
مرکز روانشناسی مهرگان پژوه - روانشناس و رواندرمانگر
1396 - 1399
وفور - روانشناس و رواندرمانگر
1399 - 1402
بینش نو - روانشناس و رواندرمانگر
1401 - 1402
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1382 - تا کنون
سازمان نظام روانشناسی ، شماره عضویت 1506
افتخارات
1399
رواندرمانگر رسمی رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) از انجمن بین المللی IEDTA