دکتر مریم حسین زاده

روانپزشکروانپزشکی کودک و نوجوان
تحصیلات
1380 - 1388
دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1391 - 1395
دوره تخصص روانپزشکی (تخصص اعصاب و روان) ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
1397 - 1399
دکترای حرفه ای روانپزشکی کودک و نوجوان ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1395 - 1397
بيمارستان خاتم الانبيا - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)
1400 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانپزشک (متخصص اعصاب و روان کودک و نوجوان)
عضویت در انجمن های علمی
1388 - تا کنون
نظام پزشکی ایران ، شماره عضویت 123218