دکتر لیلا بقائی پور

روانشناسروان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) / روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) / روان درمانی هیجان مدار (EFT)
تحصیلات
1381 - 1385
کارشناسی روانشناسی بالینی ، دانشگاه اصفهان
1385 - 1387
کارشناسی ارشد وانشتاسی بالینی ، علوم تحقیقات تهران
1398 - 1402
دکترا روانشناسی عمومی ، خوراسگان اصفهان
دوره های تخصصی
1397 - 50 ساعت
دوره جامع مبنی بر پذیرش و تعهد (ACT) - دکتر راضیه ایزدی
1397 - 60 ساعت
دوره ی جامع روان درمانی با رویکرد هیجان‌ مدار (EFT) - دکتر مسعودشریف زاده
1397 - 60 ساعت
رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - دکتر علیرضا طهماسب
فعّالیت ها و سوابق کاری
1388 - تا کنون
دانشگاه پیام نور مرکز تفت و مهریز - مدرس
1389 - 1396
دانشگاه پیام نور مرکز در یزد - مدرس
1389 - 1391
بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بهمن - روانشناس
1392 - 1394
مرکز مشاوره دانشگاه ازاد - مشاور
1398 - تا کنون
کلینیک روزبه - روانشناس و رواندرمانگر
1401 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1386 - تا کنون
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ، شماره عضویت 2635