دکتر فاطمه کمالی تبار

روانشناسروان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) / روانپزشکی کودک و نوجوان
تحصیلات
1380 - 1384
کارشناسی علوم تربیتی شاخه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ، دولتی ارومیه
1388 - 1390
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، علوم تحقیقات تهران
1398 - تا کنون
دکترا روانشناسی ، آزاد رودهن
دوره های تخصصی
1391 - 52 ساعت
درمان شناختی رفتاری - دکتر حسن حمیدپور
1391 - 300 ساعت
دوره های مختلف مرتبط با درمان های شناختی رفتاری اضطراب کودک و بزرگسال، فرزندپروری، تشخیص و درمان اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز و اختلالات رفتاری و خلقی در کودک و نوجوان، تست هوش، کودک آزاری، تفسیر نقاشی و کارگاه های مرتبط - موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و...
1392 - 80 ساعت
دوره جامع رواندرمانی کودک و نوجوان - اساتید روانپزشکی انجمن روانپزشکی کودک نوجوان و مرکز مشاوره دانشگاه تهران
1392 - 32 ساعت
مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان - مرکز مشاوره دانشگاه تهران، دکتر اسما عاقبتی
1393 - 60 ساعت
دوره کامل مربیگری مهارت های زندگی - دکتر شهرام محمدخانی
1401 - 40 ساعت
مداخله در بحران و بلایا - دکتر حمید پورشریفی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1389 - 1394
بیمارستان محک و مرکز طبی کودکان - روانشناس و روان درمانگر کودک و نوجوان
1391 - 1400
دبیرستان های غیرانتفاعی مناطق 2و6 - مشاور تحصیلی و روانشناس
1394 - 1400
دبیرستان دوره دوم فرزانگان - روانشناس و مشاور تحصیلی و المپیاد
1399 - تا کنون
مجموعه روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) - روانشناس و روان درمانگر کودک و نوجوان
1399 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد - روانشناس و روان درمانگر کودک و نوجوان
عضویت در انجمن های علمی
1388 - 1402
انجمن روانشناسی ایران ، شماره عضویت