دکتر سارا کلهری

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)
تحصیلات
1384 - 1388
دکترا روانشناسی سلامت ، خوارزمی
1389 - 1393
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
1394 - 1397
کارشناسی روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دوره های تخصصی
1393 - 50 ساعت
مربیگری مهارتهای زندگی - مرکز مشاوره و روانشناسی سگال
1393 - 50 ساعت
دوره ی آموزش تسهیلگری - دکتر پدرام موسوی شندی بیمارستان آتیه
1394 - 100 ساعت
روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT): اصول و مبانی - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی
1394 - 100 ساعت
دوره جامع روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) - دکتر حسن حمیدپور
1394 - 100 ساعت
طرحواره درمانی - دکتر حسن حمیدپور
1395 - 10 ساعت
مداخلات شناختی رفتاری در کمال زدگی - انجمن روانشناسی ایران
1396 - 60 ساعت
درمان رفتاری-سیستمی اختلال های اضطرابی و بدنی شکل - موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
1396 - 50 ساعت
روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT): اختلال وسواسی-اجباری - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی
1397 - 60 ساعت
رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - علیرضا طهماسب
1400 - 96 ساعت
رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - بینش نو-دکتر نیما قربانی مشاهده گواهی
1402 - 36 ساعت
دوره جامع روان درمانی اگزیستانسیال - حمیدرضا ساسان فر
فعّالیت ها و سوابق کاری
1393 - 1399
کلینیک اعصاب و روان هیربد - روانشناس و رواندرمانگر
1393 - 1395
دانشگاه خوارزمی - تدریس برای مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مطالعات زنان
1393 - 1395
باشگاه همگانی سلامت روان بیمارستان آتیه (بهسرا) - مدرس و تسهیلگر
1393 - 1394
بیمارستان روانپزشکی آزادی - مشاور
1399 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر