دکتر سارا کلهری

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)
تحصیلات
1384 - 1388
دکترا روانشناسی سلامت ، خوارزمی
1389 - 1393
کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
- تا کنون
کارشناسی ،
دوره های تخصصی
1391 - 24 ساعت
دوره درمان رفتاری-سیستمی اختلال های اضطرابی و بدنی شکل - موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مشاهده گواهی
1391 - 24 ساعت
دوره آشنایی با آزمون رورشاخ - دانشگاه علوم تحقیقات مشاهده گواهی
1392 - 10 ساعت
دوره مشاوره پیش از ازدواج - دکتر ندا علی بیگی مشاهده گواهی
1392 - 15 ساعت
دوره روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT): اصول و مبانی - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی مشاهده گواهی
1392 - 15 ساعت
دوره روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT): اختلال وسواسی-اجباری - مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی مشاهده گواهی
1393 - 32 ساعت
دوره مربیگری مهارتهای زندگی: مدیریت خشم، حل مساله و تصمیم گیری - مرکز مشاوره و روانشناسی کاج مشاهده گواهی
1393 - 16 ساعت
دوره مربیگری مهارتهای زندگی: تنظیم خلق منفی - مرکز مشاوره و روانشناسی کاج مشاهده گواهی
1393 - 8 ساعت
دوره مداخلات شناختی رفتاری در کمال زدگی - انجمن روانشناسی ایران مشاهده گواهی
1393 - 88 ساعت
مربی گری مهارت های زندگی - مرکز مشاوره و روانشناسی سگال مشاهده گواهی
1393 - 48 ساعت
دوره فنون و درمان شناختی رفتاری خیانت در روابط زناشویی - مرکز مشاوره و روانشناسی سگال مشاهده گواهی
1393 - 27 ساعت
Choice therapy, reality therapy and lead management - William Glasser Institute مشاهده گواهی
1393 - 8 ساعت
دوره مداخلات شناختی رفتاری مشکلات عزت نفس - انجمن روانشناسی مشاهده گواهی
1393 - 24 ساعت
دوره طرحواره درمانی - انجمن روانشناسی ایران مشاهده گواهی
1393 - 18 ساعت
دوره سکس تراپی - دکتر امید رضائی مشاهده گواهی
1393 - 18 ساعت
دوره مصاحبه بالینی - دکتر امید رضائی مشاهده گواهی
1393 - 32 ساعت
دوره مربیگری مهارتهای زندگی: مدیریت استرس و زمان، خودآگاهی و حل تعارض - مرکز مشاوره و روانشناسی کاج مشاهده گواهی
1393 - 50 ساعت
دوره آموزش تسهیلگری - دکتر پدرام موسوی شندی بیمارستان آتیه مشاهده گواهی
1394 - 110 ساعت
دوره جامع روان درمانی شناختی-رفتاری (CBT) - دکتر حسن حمیدپور مشاهده گواهی
1394 - 100 ساعت
دوره طرحواره درمانی - دکتر حسن حمیدپور مشاهده گواهی
1396 - 100 ساعت
دوره سوپرویژن با رویکرد شناختی رفتاری - دکتر حسن حمیدپور مشاهده گواهی
1397 - 60 ساعت
دوره رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - علیرضا طهماسب مشاهده گواهی
1398 - 100 ساعت
دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد - انجمن روانشناسی تربیتی ایران مشاهده گواهی
1399 - 100 ساعت
Acceptance and Commitment therapy - UWO training academy مشاهده گواهی
1400 - 96 ساعت
دوره رواندرمانی پويشی فشرده كوتاه مدت (ISTDP) - بینش نو-دکتر نیما قربانی مشاهده گواهی
1402 - 36 ساعت
دوره جامع روان درمانی اگزیستانسیال - حمیدرضا ساسان فر مشاهده گواهی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1393 - 1399
کلینیک اعصاب و روان هیربد - روانشناس و رواندرمانگر
1393 - 1395
دانشگاه خوارزمی - تدریس برای مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مطالعات زنان
1393 - 1395
باشگاه همگانی سلامت روان بیمارستان آتیه (بهسرا) - مدرس و تسهیلگر
1393 - 1394
بیمارستان روانپزشکی آزادی - مشاور
1399 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1393 - تا کنون
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ، شماره عضویت 10693
1403 - تا کنون
American Psychological Association (APA) ، شماره عضویت C2404950129