دکتر زهرا طالبی

روانشناسروان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) / زوج درمانی / خانواده درمانی
تحصیلات
1378 - 1380
کارشناسی ارشد روانشناسی ، پنجاب هندوستان
1380 - 1385
دکترا روانشناسی عمومی ، پنجاب هندوستان
دوره های تخصصی
1392 - 27 ساعت
دوره پایه فشرده تئوری انتخاب - دکتر علی صاحبی (مؤسسه ویلیام گلسر) مشاهده گواهی
1392 - 27 ساعت
دوره پایه کاربردی تئوری انتخاب - دکتر علی صاحبی (مؤسسه ویلیام گلسر) مشاهده گواهی
1393 - 27 ساعت
دوره پیشرفته فشرده تئوری انتخاب - دکتر علی صاحبی (مؤسسه ویلیام گلسر) مشاهده گواهی
1394 - 27 ساعت
دوره پیشرفته کاربردی تئوری انتخاب - دکتر علی صاحبی (مؤسسه ویلیام گلسر) مشاهده گواهی
1394 - 30 ساعت
دوره گواهی تئوری انتخاب - دکتر علی صاحبی (مؤسسه ویلیام گلسر) مشاهده گواهی
1395 - 24 ساعت
درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) - دکتر علی صاحبی (مؤسسه ویلیام گلسر) مشاهده گواهی
1395 - 20 ساعت
زوج درمانی - دکتر صاحبی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1380 - 1403
کلینیک اموزش و پرورش /کلینیک اقبال و دفتر شخصی -
1395 - تا کنون
موسسه اقبال لاهوری - مدیر گروه روانشناسی
عضویت در انجمن های علمی
1386 - تا کنون
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ، شماره عضویت 726