دکتر آرش هیربد

روانپزشکروانپزشکی بزرگسال
تحصیلات
1378 - 1385
دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1388 - 1392
دوره تخصص روانپزشکی (تخصص اعصاب و روان) ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دوره های تخصصی
1389 - 100 ساعت
کاربرد هیپنوتیزم در روانپزشکی - انجمن هیپنوتیزم ایران
فعّالیت ها و سوابق کاری
1386 - 1388
درمانگاه شهید رجایی شهرستان اهرم - مدیر
1386 - 1388
کمیسیون پزشکی نظام وظیفه شهرستان تنگستان - عضو
1395 - 1399
بیمارستان آتیه - روانپزشک و مدیر دفتر سلامت روان
1395 - 1399
کلینیک اعصاب و روان هیربد - روانپزشک و موسس
1400 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانپزشک و موسس
عضویت در انجمن های علمی
1385 - تا کنون
نظام پزشکی ایران ، شماره عضویت 118338
افتخارات
1393
راه اندازی دپارتمان اعصاب و روان در شهرستان خورموج استان بوشهر
مقالات پژوهشی