سامانه باور

آزمون مهارت های زندگی

زمان : 15 دقیقه

قیمت:40,000 تومان

معرفی


مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی های گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد.جامعه هدف


بزرگسالانمعیارهای مورد سنجش


این آزمون ۱۰ مولفه ارتباطات انسانی، روابط بین فردی، مهارت تصمیم گیری، مدیریت و تنظیم هیجانات، مهارت در حل مسئله، مهارت کار گروهی، خودآگاهی، هدفمندی، تفکر خلاق و انتقادی را ارزیابی می کند.

نحوه اجرای آزمون


پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای مقیاس مهارت های زندگی ساعتچی طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۱۵دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید. سوالات این آزمون،‌در رابطه با مهارت های روانشناختی شما می باشد. لطفا در هر سوال با توجه به تجربیات خود در طول زندگی پاسخ دهید.نحوه تحلیل


تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.


منبع:


Sabonati M. The relationship between life skills and self-confidence among primary students in Robat Karim city, Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings. 2015;4(1 (s)):pp. 1365-70.جهت استفاده از این محصول باید در سامانه باور عضو شوید. اگر از قبل در این سامانه حساب ایجاد نموده اید بر روی ورود به باور کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه عضویت کلیک نمایید.