مریم قاسمی مقدم

روانشناسروان کاوی (Psychoanalysis)
تحصیلات
1383 - 1387
کارشناسی روان شناسی بالینی ، آزاد قم
1388 - 1390
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی خانواده ، علم و فرهنگ
دوره های تخصصی
1385 - 72 ساعت
روان­درمانی پویشی کوتاه مدت مدل دوانلو - دانشگاه آزاد-دکتر نادر منیرپور
1399 - 100 ساعت
آموزش دوره جامع روانکاوی - دکتر علیرضا طهماسب