محمد همایون والا

روانشناسروان کاوی (Psychoanalysis)
تحصیلات
1393 - 1396
کارشناسی ارشد روان شناسی خانواده درمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
1401 - 1402
کارشناسی ارشد مطالعات روان کاوی ، دانشگاه لندن
دوره های تخصصی
1394 - 8 ساعت
دوره ی آموزشی ارزیابی، مصاحبه، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی - مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کیهان
1398 - 48 ساعت
دوره شخصیت ها و مکانیزم های دفاعی - دکتر علیرضا طهماسب
1398 - 36 ساعت
تعلیم درمانگر روان درمانی پویشی - دکتر دل آرام صالحی
1399 - 20 ساعت
دوره هزار روز اول زندگی - دکتر شیما صادقی
1401 - 70 ساعت
Foundation course - انجمن روانکاوی بریتانیا
1402 - 70 ساعت
Post foundation course - انجمن روانکاوی بریتانیا
فعّالیت ها و سوابق کاری
1399 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
افتخارات
رتبه ۳۶ کشوری کنکور سراسری رشته علوم انسانی