دکتر عاطفه کوشکستانی

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)
تحصیلات
1385 - 1389
کارشناسی پژوهشگری اجتماعی ، پیام نور مرکز تهران
1389 - 1392
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، آزاد اسلامی
1395 - 1400
دکترا روانشناسی عمومی ، آزاد اسلامی
دوره های تخصصی
1399 - 60 ساعت
دوره رواندرمانی پویشی کوتاه مدت فشرده( ISTDP) - علیرضا طهماسب
1399 - 60 ساعت
دوره ی شخصیت و مکانیزم های دفاعی - علیرضا طهماسب
1400 - 25 ساعت
دوره مبانی منتالیزیشن (Mentalization ) - دکتر سعید قنبری
1401 - 45 ساعت
دوره مداخلات منتالیزیشن (Mentalization ) - دکتر سعید قنبری
1402 - 30 ساعت
دوره مطالعات موردی منتالیزیشن (Mentalization ) - دکتر سعید قنبری
1402 - 16 ساعت
سمینار بالینی - دکتر مهدیه معین
1402 - 6 ساعت
• کارگاه فراز و نشیب های رابطه با بیماران بوردرلاین - دکتر فرزین رضاعی
فعّالیت ها و سوابق کاری
1399 - 1400
مرکز روان شناسی و مشاوره ارگانیک مایندد -
1400 - 1402
مرکز روان شناسی و مشاوره تارا -