دکتر امیررضا علوی

روانپزشکروانپزشکی بزرگسال / زوج درمانی / سکس تراپی / روان کاوی (Psychoanalysis)
تحصیلات
- تا کنون
دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ،
- تا کنون
دوره تخصص روانپزشکی (تخصص اعصاب و روان) ،
فعّالیت ها و سوابق کاری
1392 - 1399
بیمارستان روانپزشکی رازی تهران - روانپزشک و رواندرمانگر
1396 - 1397
بیمارستان امام رضا - روانپزشک و رواندرمانگر
1396 - 1399
کلینیک اعصاب و روان هیربد - روانپزشک، رواندرمانگر و زوج درمانگر
1396 - تا کنون
کلینیک روانپزشکی جهان حکمت - روانپزشک، رواندرمانگر و زوج درمانگر
1397 - تا کنون
کلینیک روانپزشکی ویان - روانپزشک، رواندرمانگر و زوج درمانگر
1399 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانپزشک، رواندرمانگر و زوج درمانگر
عضویت در انجمن های علمی
1386 - تا کنون
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، شماره عضویت 116962
1396 - تا کنون
انجمن علمی روانپزشکان ایران ، شماره عضویت
1396 - تا کنون
انجمن علمی رواندرمانی ایران ، شماره عضویت
افتخارات
1396
بورد تخصصی روانپزشکی