دکتر آسیه افتخاری

روانشناسروان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP)
تحصیلات
1393 - 1395
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد واحد زنجان
1398 - 1401
دکترا روانشناسی بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دوره های تخصصی
1401 - 20 ساعت
سه دوره آموزشی با آلن عباس وکورس سوپرویژن جان فردریکسون و سه جلسه سوپرویژن جلسات درمان با جان فردریکسون - آلن عباس و جان فردریکسون
1405 - 360 ساعت
Core training با خانم جولی کوکرین از ملبورن استرالیا - جولی کوکرین
فعّالیت ها و سوابق کاری
1395 - 1402
موسسه وفور - درمانگر روانپویشی کوتاه مدت
1399 - 1402
درمانگاه روانشناسی بالینی بیمارستان طالقانی - روانشناس و رواندرمانگر
1402 - تا کنون
باشگاه اعصاب و روان هیربد (سامانه باور) - روانشناس و رواندرمانگر
مقالات پژوهشی
2016
Designing a Native Pattern for Improving Counselors_AWT_QUOTE_ Performances in Schools دکتر loghman ebrahimi نویسنده مسیول‎
2017
Designing a Native Pattern for Improving Counselors' Performances in Schools International Journal of Psychology (IPA) 10 (1), 100-117, 2017
2018
Predicting marital satisfaction through early maladaptive schemas and communication styles of couples International Journal of Psychology (IPA) 12 (2), 118-146, 2018
2021
A Review of Pathogen Identification through the Behavioral Immune System Iranian Journal of Health Psychology 4 (4), 9-16, 2021
2022
A Narrative Review of Mate Choice: Evolutionary, Cognitive Orientation and Combined Perspectives Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal 4 (4), 195-203, 2022