سامانه باور

آزمون سنجش کمال گرایی

زمان : 15 دقیقه

قیمت:64,000 تومان

معرفی


 كمالگرايي (perfectionism) به عنـوان تمايـل پايدار فرد به وضع معيارهای كامل و دست نيافتنی و تلاش برای تحقق آنها است، كه با خود ارزشيابی های انتقادی از عملكرد شخصی و انتظارات غیرمنطقی از دیگران همـراه مـی باشـد. کمالگرایی، به عنوان یک ویژگی شخصیتی و انگیزشی، بیشتر در توصیف افرادی به کار می رود که نگرانی زیادی دربارە خود و کارهایشان دارند، مجذوب کسب تأیید از دیگران هستند، به سختی خود را بی قید و شرط می پذیرند و گاه این امر به ناتوانی در پذیرش دیگران نیز تسری می یابد.


در کمال گرایی ناهنجارگونه، فرد بـه دليـل انتظارات غير واقعبينانـه هرگـز از عملكـرد خـود و دیگران خـشنود نخواهد شـد.


 پرسشنامه کمال گرایی در سال 2004 توسط هیل و همکاران تهیه شده است.


جامعه هدف
بزرگسالان


معیارهای مورد سنجش


این آزمون یک ارزیابی کلی از شدت کمالگرایی به صورت کلی و در 8 بعد تمرکز بر اشتباهات، معیارهای بالا برای دیگران، نیاز به تایید، نظم و سازماندهی، ادراک فشار از سوی والدین، هدفمندی، نشخوار فکری، تلاش برای عالی بودن به دست می دهد.


نحوه اجرای آزمون
پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده پرسشنامه کمالگرایی هیل طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۱۵ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.


پرسشنامه دربرگیرنده عبارت هایی در مورد نگرش های شخصی شما است و شما باید پاسخ مناسب را با انتخاب یکی از گزینه ها مشخص نمایید.


نحوه تحلیل
تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.


منبع:


Hill, R. W., Huelsman, T. J., Furr, R. M., Kibler, J., Vicente, B. B., & Kennedy, C. (2004). A new measure of perfectionism: The Perfectionism Inventory. Journal of personality assessment82(1), 80-91.جهت استفاده از این محصول باید در سامانه باور عضو شوید. اگر از قبل در این سامانه حساب ایجاد نموده اید بر روی ورود به باور کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه عضویت کلیک نمایید.