سامانه باور

آزمون عدم تحمل بلاتکلیفی

زمان : 5 دقیقه

قیمت:42,000 تومان

معرفی
عدم تحمل بلاتکلیفی یکی از عوامل چهارگانه مدل شناختی داگاس است در رابطه با علل تداوم اختلالات روانشناختی به خصوص افسردگی و اختلالات اضطرابی است.


عدم تحمل بلاتکلیفی یک ویژگی شخصیتی است که از مجموعه ای از عقاید منفی درباره عدم قطعیت تشکیل شده است. برای مثال افرادی که عدم تحمل بلاتکلیفی دارند معتقدند که بلاتکلیفی پریشان کننده است. وجود شک و تردید در مورد آینده غیرقابل تحمل است، وقایع غیرمنتظره، منفی هستند و باید از آنها اجتناب کرد.


عدم تحمل بلاتکلیفی ناشی از باور منفی درباره ابهام محسوب می شود. موقعیت های اضطراب برانگیز یا مبهم باعث می شوند فرد درگیر سؤالات بی پایان (چه می شود اگر؟) شود. این سؤالات معمولاً بدون جواب می مانند. به دلیل اینکه فرد نمی تواند بلاتکلیفی را تحمل کند و از طرف دیگر، به نگرانی و پیامدهای مثبت آن باور دارد، دچار نگرانی می شود.
پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) توسط فریستون و همکاران 1994 برای سنجش میزان تحمل افراد در برابر موقعیت های نامطمئن و حاکی از بلاتکلیفی کاربرد دارد.
جامعه هدف
بزرگسالان


معیارهای مورد سنجش
این مقیاس ۲ عامل را در تمایز افراد مضطرب از افراد سالم مهم می داند:
عامل ۱: بلاتکلیفی سبب نگاه منفی به خود و پیامدهای رفتارهای منفی می شود.
عامل ۲: ابهام غیرمنصفانه است و همه چیز را تباه می کند.


نحوه اجرای آزمون
پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 5 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.


لطفاً با استفاده از مقیاس زیر، مشخص کنید هر یک از موارد زیر تا چه حدی با روش واکنش یا تفکر شما در رابطه با ابهام و بلاتکلیفی، مطابقت دارد.


نحوه تحلیل
تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.


منبع


Freeston, M. H., Rhéaume, J., Letarte, H., Dugas, M. J., & Ladouceur, R. (1994). Why do people worry?. Personality and individual differences17(6), 791-802.جهت استفاده از این محصول باید در سامانه باور عضو شوید. اگر از قبل در این سامانه حساب ایجاد نموده اید بر روی ورود به باور کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه عضویت کلیک نمایید.