سامانه باور

آزمون اضطراب سلامت

زمان : 5 دقیقه

قیمت:31,000 تومان

معرفی


اضطراب را می‌توان پاسخی انطباقی و بهنجار در برابر تهدید تلقی کرد که ارگانیسم را برای گریز یا ستیز آماده می‏‌کند . همه مردم تا حدی نگران مسائل مختلف و خاص می‌شوند و حتی بعضی مردم تفکر درباره چگونگی مقابله با رویدادهای دشوار را مفید می‌دانند. آنچه در اختلالات اضطرابی نابهنجار به‌حساب می‌آید تجربه اضطراب نیست، بلکه بی‌تناسب بودن احساس اضطراب با محرک بیرونی آن است.


اضطراب سلامتی با نگرانی‌های مداوم و شدید درباره سلامتی مشخص می‌شود. اضطراب سلامت اختلال شناختی گسترده ای است که به صورت ادراک نادرست درباره علائم و تغییرات بدنی که نتیجه باورهای فرد در مورد بیماری یا سلامت است شکل می گیرد.  افراد دارای اضطراب سلامتی، باورهای غلط و تعبیر نادرستی از سلامتی دارند و حساسیت بیش از حدی نسبت به علایم بدنی خود دارند.


پرسشنامه اضطراب سلامت توسط سالکوسکیس و همکاران (2002) به منظور سنجش اضطراب سلامتی طراحی و تدوین شده است.جامعه هدف


افراد بزرگسالمعیارهای مورد سنجش


این آزمون میزان اضطراب در رابطه با سلامتی و بیماری را به صورت کلی و همچنین در ۳ بعد نگرانی کلی در رابطه با سلامتی، ابتلا به بیماری و پیامدهای بیماری را می سنجد. نحوه اجرای آزمون


پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای پرسشنامه استاندارد اضطراب سلامت سالکوسکیس طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 5 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.


هر یک از سؤال ها شامل چهار جمله است. لطفاً به دقت هر چهار جمله را بخوانید و جمله ایکه بهترین توصیف را از احساسات شما در شش ماه گذشته می کند، انتخاب نمایید.نحوه تحلیل


تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.


منبع:


Salkovskis, P. M., Rimes, K. A., Warwick, H. M., & Clark, D. M. (2002). The Health Anxiety Inventory: development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychological medicine32(5), 843–853.جهت استفاده از این محصول باید در سامانه باور عضو شوید. اگر از قبل در این سامانه حساب ایجاد نموده اید بر روی ورود به باور کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه عضویت کلیک نمایید.