سامانه باور

آزمون هوش هیجانی

زمان : 30 دقیقه

قیمت:84,000 تومان

معرفی


هوش هیجانی مجموعه ای است از قابلیت ها، توانمندی ها و مهارت های غیر شناختی که توانایی فرد را برای موفقیت در انطباق با شرایط و فشارهای محیطی تحت تاثیر قرار می دهتد. هوش هیجانی یکی از مهمترین متغیرهـایی اسـت کـه نقـش عمـده ای در تبیـین عملکرد و موفقیت افراد در زمینه های مختلف دارد.  هوش هیجانی مشخص می کند که ما تا چه اندازه در درک و ابراز خود، درک دیگران، برقراری ارتباط با آن ها و مقابله با نیازها و مشکلات زندگی روزمره به شیوه ای اثربخش عمل می کنیم. 


پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن براي سنجش هوش هیجانی بر اساس مدل بار اُن ساخته شده است.


جامعه هدف
بزرگسالان


معیارهای مورد سنجش
این آزمون برآوردی از میزان هوش هیجانی به صورت کلی و همچنین براوردی از ۱۵ مولفه هوش هیجانی شامل خودآگاهی هیجـانی، خودابرازگری، خودپنداشـت، خودشـکوفایی، اسـتقلال، همـدلی، مسـئولیت پـذیري، روابـط بـین فـردی، واقعیـت سنجی، انعطاف پـذیری، حـل مسـئله و مـدیریت عواطـف، مهار تکانه، خوش بینی و شادمانی فراهم می سازد.


نحوه اجرای آزمون


پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای هوش هیجانی بار-ان طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود 30 دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود در رابطه با خود پاسخ دهید.


این پرسشنامه دارای جمله‌هایی است که شما با پاسخ دادن به آنها، احساس، طرز فکر و نحوه رفتارتان را در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف توصیف می‌کنید. جملات پرسشنامه را بخوانيد و آن جمله هايی كه به بهترين شكل روحيات شما را توصيف ميكند را انتخاب نمایید. به جملات پاسخی دهید که واقعاً بیانگر حال شما است نه آن چیزی که دوست دارید باشید.


نحوه تحلیل


تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.


منبع:


Bar-On, R. (2004). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Rationale, description and psychometric properties. In G. Geher (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy. Hauppauge, NY: Nova Science.جهت استفاده از این محصول باید در سامانه باور عضو شوید. اگر از قبل در این سامانه حساب ایجاد نموده اید بر روی ورود به باور کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه عضویت کلیک نمایید.