سامانه باور

آزمون شخصیت خودشیفته

زمان : 10 دقیقه

قیمت:36,000 تومان

معرفی


خودشیفتگی ترکیب مهمی از صفات و فرایندهای شخصیت است که با ویژگی هایی از قبیل خود بزرگ بینی در عین شکنندگی خود، اشتغال ذهنی در مورد موفقیت، احساس محقّ بودن، انتظار مورد تحسین واقع شدن، تخیلات مربوط به قدرت زیاد، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد به انتقاد، و تمایل به بهره کشی از دیگران در روابط بین فردی مشخص میشود.   


اصطلاح خودشیفتگی (نارسیسیسم) از افسانه یونانی نارسیسیوس گرفته شده است، جوانی که عاشق تصویر خود در آب رودخانه شد و تلاش وی برای در آغوش کشیدن خویش منجر به مرگش شد.


پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI-40) نخستین ابزار خودسنجی است که برای سنجش ویژگی های خودشیفتگی ساخته شده است. 


جامعه هدف
بزرگسالان


معیارهای مورد سنجش


این آزمون ارزیابی از میزان کلی ویژگی های شخصیتی خودشیفته در فرد و همچنین ۷ بعد آن شامل اقتدار، خودنمایی، خودبرتر بینی، احساس محق بودن، بهره کشی، خودبسندگی، و غرور به دست می دهد.


نحوه اجرای آزمون
پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای نسخه ترجمه شده پرسشنامه شخصیت خود شیفته طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۱۰ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.


در هر سوال دو جمله ذکر شده است که دلالت بر بعضی رفتارها و افکار دارد ، آنها را با دقت مطالعه نموده، سپس هر کدام از جملاتی که با وضعیت شما بیشترین مطابقت را دارند انتخاب نمایید.


نحوه تحلیل
تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.


منبع


Raskin, R., & Hall, C. S. (1981). The Narcissistic Personality Inventory: Alternate form reliability and further evidence of construct validity. Journal of Personality Assessment, 45(2), 159–162.جهت استفاده از این محصول باید در سامانه باور عضو شوید. اگر از قبل در این سامانه حساب ایجاد نموده اید بر روی ورود به باور کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه عضویت کلیک نمایید.