سامانه باور

آزمون نشانه های اختلالات روانشناختی

زمان : 20 دقیقه

قیمت:91,000 تومان

معرفی


 سازمان جهانی بهداشت در آخرین تعریف خود، سـلامت را دارا بودن عملكرد مناسب در چهار حوزه جسمانی، روانـی، اجتماعی و معنوی عنوان میكند. مفهوم سلامت دربرگیرنـده مفاهیمی چون احساس خـوب بـودن و اطمینـان از خـود كارآمدی، اتكا به خود، ظرفیت رقابت، خودشكوفایی توانایی های بالقوه ذهنی و هیجـانی است و فقدان بیماری است. سلامت روان به عنوان یکی از ارکان سلامت، لازمه یک زندگی مفید، موثر و رضایت بخش است. 


آزمون SCL-90-R  یا فهرست تجدید نظر شده علایم روانشناختی از پراستفاده ترین و کاربردی ترین ابزارهای غربالگری سلامت روان در تمام دنیا است. این آزمون توسط دروگاتیس Derogatis, LR. و همکاران در سال ١٩٧٣  برای نشان دادن جنبه های روانشناختی بیماران جسمانی و روانی طرحریزی شده است و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی، مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی آن در سال ١٩٧۶ تهیه گردید.


جامعه هدف


نوجوانان و بزرگسالان


معیارهای مورد سنجش


این آزمون شامل ۹۰ سوال برای ارزیابی علایم ۹ بعد مختلف روانشناختی  شامل علایم جسمی متاثر از سلامت روان (Somatic symptoms)، وسواس، حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس بیمارگونه، افکار پارانوئیدی و روانپریشی استفاده می گردد.

نحوه اجرای آزمون


پرسشنامه الکترونیکی زیر بر مبنای پرسشنامه SCL-90-R طراحی شده است و پاسخدهی به آن حدود ۲۰ دقیقه زمان می برد. پرسشنامه را می توانید در رایانه شخصی و یا تلفن همراه هوشمند خود پاسخ دهید.


 فهرستی از مشکلاتی که مردم گاهی از آنها شکایت میکنند در پرسشنامه ارایه شده است. شما باید هر یک از آنها را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که این مسأله یا مشکل در طی هفتۀ گذشته چقدر باعث ناراحتی شما شده است.


نحوه تحلیل


تحلیل این آزمون به صورت خودکار توسط سامانه انجام شده و بلافاصله پاسخ پرسشنامه به شما اعلام می گردد.


منبع:


Derogatis, L.R., Lipman, R.S., & Covi, L. (1973). SCL-90: An outpatient psychiatric rating scale—Preliminary Report. Psychopharmacol. Bull. 9, 13–28جهت استفاده از این محصول باید در سامانه باور عضو شوید. اگر از قبل در این سامانه حساب ایجاد نموده اید بر روی ورود به باور کلیک کنید در غیر این صورت روی گزینه عضویت کلیک نمایید.